Menu

Przejdź na stronę totalizator.pl

Poradnik Milionera

Totalizatora Sportowego

To wyjątkowy moment
w Twoim życiu
i wielkie emocje.

Przekazujemy Ci Poradnik Milionera, który podpowie:

jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości,

cieszyć się z wygranej,

odpowiedzialnie nią zarządzić.

Duża wygrana to nadzwyczajny moment w życiu. To niezwykły uśmiech losu – okazja, dzięki której możesz rozpocząć nowy etap – spełniając się w wymarzonych rolach życiowych, podejmując nowe aktywności czy wyzwania.

W tej chwili prawdopodobnie czujesz podekscytowanie i euforię. To zupełnie normalne! W końcu nie każdego dnia wygrywasz wielkie pieniądze. Z pewnością ten wyjątkowy czas i uczucia mu towarzyszące na długo pozostaną w Twojej pamięci.

W Twojej głowie rodzą się pytania i wątpliwości: komu powiedzieć o wygranej? Na co ją wydać? Czy zrezygnować z pracy? A może podjąć nową lub założyć fundację wspierającą cele, które zawsze były Ci bliskie? Jak zabezpieczyć tak dużą kwotę? Te pytania mogą powodować napięcie, stres, a nawet poczucie zagubienia. To naturalne. Każdej wygranej, niezależnie od jej wysokości, towarzyszą silne emocje, w tym te bardzo przyjemne, jak radość czy poczucie ulgi związane z ustabilizowaniem sytuacji finansowej na nadchodzące lata, ale również obawy co do dalszych kroków.

Zanim podzielisz się ze światem swoim szczęściem, daj sobie czas. Poczekaj na moment, gdy pierwsze emocje opadną i na spokojnie zastanowisz się, w jaki sposób zarządzić tak dużą wygraną.

Tylko od Ciebie zależy, jak przeżyjesz ten czas i jak spożytkujesz swoją szansę. Właściwe wykorzystanie wygranej to duża odpowiedzialność.

Ten poradnik ma na celu podpowiedź, jak postępować, by jak najlepiej go wykorzystać.

Wygrana i co dalej?

Formalności

Wygrana na podstawie kuponu lub zdrapki nabytych w punkcie sprzedaży LOTTO na terenie Polski.

Wygraną z kuponu wydrukowanego przez terminal lub zdrapki odbierzesz w jednym z 17 oddziałów Totalizatora Sportowego, za zwrotem oryginału kuponu lub losu, które są jedynym dowodem udziału w grze i podstawą do wypłaty wygranej oraz okazaniem dowodu osobistego.

Dbając o Twoje bezpieczeństwo podczas odbioru wygranej, w każdym z oddziałów Totalizatora Sportowego do obsługi posiadaczy szczęśliwych kuponów wyznaczyliśmy grupę pracowników o tzw. najwyższym stopniu zaufania. Powołując się na nasze doświadczenia, rekomendujemy rozważenie możliwości odbioru wygranej w formie przelewu na konto bankowe lub kilka kont bankowych, zamiast jej odbioru w gotówce.

Oddziały


Oddział w Warszawie
ul. Targowa 25
03–728 Warszawa
tel. 22 518 24 09
warszawa@totalizator.pl


Oddział w Krakowie
ul. Olszańska 5a
31–513 Kraków
tel. 12 627 97 01
krakow@totalizator.pl


Oddział w Katowicach
ul. Ligocka 103
40–568 Katowice
tel. 32 208 79 00
katowice@totalizator.pl


Oddział we Wrocławiu
ul. Joannitów 16
50–525 Wrocław
tel. 71 333 19 38
wroclaw@totalizator.pl


Oddział w Łodzi

ul. Wodna 43/45
90–046 Łódź
tel. 42 677 59 00
lodz@totalizator.pl


Oddział w Poznaniu

ul. Palacza 81
60–273 Poznań
tel. 61 864 60 00
poznan@totalizator.pl


Oddział w Bydgoszczy

ul. Poznańska 20
85–129 Bydgoszcz
tel. 52 363 45 00
bydgoszcz@totalizator.pl


Oddział w Gdańsku

ul. Straganiarska 31/33
80–837 Gdańsk
tel. 58 692 15 61
gdansk@totalizator.pl


Oddział w Białymstoku

ul. Modlińska 1
15–066 Białystok
tel. 85 665 51 00
bialystok@totalizator.pl


Oddział w Lublinie

ul. Wolińskiego 20
20–477 Lublin
tel. 81 759 33 00
lublin@totalizator.pl


Oddział w Kielcach

ul. Targowa 18
25–520 Kielce
tel. 41 343 78 01
kielce@totalizator.pl


Oddział w Rzeszowie

ul. Geodetów 1
35–959 Rzeszów
tel. 17 860 96 10
rzeszow@totalizator.pl


Oddział w Opolu

ul. Kośnego 22
45–056 Opole
tel. 77 406 61 01
opole@totalizator.pl


Oddział w Zielonej Górze

ul. Kręta 5
65–770 Zielona Góra
tel. 68 322 17 60
zgora@totalizator.pl


Oddział w Szczecinie

ul. Celna 1
70–644 Szczecin
tel. 91 480 85 46
szczecin@totalizator.pl


Oddział w Olsztynie

ul. B. Linki 1
10–534 Olsztyn
tel. 89 521 71 40
olsztyn@totalizator.pl


Oddział w Koszalinie

ul. Piłsudskiego 56
75–525 Koszalin
tel. 94 314 68 23
koszalin@totalizator.pl

Kiedy mogę odebrać wygraną i w jakiej walucie?

Terminarz odbioru wygranych.

W okresie do 60 dni od dnia następującego po dniu losowania.

W okresie do 60 dni od dnia następującego po dniu losowania.

Od dnia losowania oraz przez 60 dni od dnia następującego po dniu losowania z zastrzeżeniem niżej wymienionych wygranych, które wypłacane są przez 60 dni począwszy od dnia następującego po dniu losowania:

 • wygrane za trafienie 10 z 10, 9 z 10, 9 z 9, 8 z 8, 7 z 7 typowanych liczb w Multi Multi,
 • wygrane za trafienie 10 z 10, 9 z 10, 9 z 9, 8 z 9, 8 z 8, 7 z 7 typowanych liczb w Multi Multi Plus.
Czytaj więcej

Od dnia losowania oraz przez 60 dni od dnia następującego po dniu losowania z zastrzeżeniem niżej wymienionych wygranych, które wypłacane są przez 60 dni począwszy od dnia następującego po dniu losowania:

 • wygrane za trafienie 10 z 10, 9 z 10, 9 z 9, 8 z 8, 7 z 7 typowanych liczb w Multi Multi,
 • wygrane za trafienie 10 z 10, 9 z 10, 9 z 9, 8 z 9, 8 z 8, 7 z 7 typowanych liczb w Multi Multi Plus.

Od dnia losowania oraz przez 30 dni od dnia następującego po dniu losowania z zastrzeżeniem wygranych za trafienie 10 z 10, 9 z 9, 8 z 8 typowanych liczb, które wypłacane są przez 30 dni począwszy od dnia następującego po dniu losowania.

W dniu losowania lub w okresie do 30 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania z zastrzeżeniem wygranej I stopnia, która wypłacana jest w okresie do 30 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.

Wypłata wygranej I stopnia składa się z pierwszej wypłaty w wysokości 600 zł płatnej po zgłoszeniu się grającego oraz 51 wypłat po 600 zł płatnych w kolejnych tygodniach kalendarzowych licząc od następnego tygodnia po odebraniu pierwszej wypłaty, nie później niż ostatniego dnia roboczego w danym tygodniu. Każda wypłata pomniejszana jest o należny podatek.

Czytaj więcej

W dniu losowania lub w okresie do 30 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania z zastrzeżeniem wygranej I stopnia, która wypłacana jest w okresie do 30 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.

Wypłata wygranej I stopnia składa się z pierwszej wypłaty w wysokości 600 zł płatnej po zgłoszeniu się grającego oraz 51 wypłat po 600 zł płatnych w kolejnych tygodniach kalendarzowych licząc od następnego tygodnia po odebraniu pierwszej wypłaty, nie później niż ostatniego dnia roboczego w danym tygodniu. Każda wypłata pomniejszana jest o należny podatek.

 1. Wypłata wygranych I i II stopnia rozpoczyna się w drugim dniu roboczym po upływie 7 dni, licząc od dnia następującego po dniu losowania i odbywa się w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania;
 2. Wypłata wygranych od III do XII stopnia rozpoczyna się po ustaleniu przez Totalizator Sportowy wysokości wygranych każdego stopnia
  i odbywa się w dniu losowania lub w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania;
 3. Wypłata jednostkowych wygranych, których wysokość w EUR ustalona na podstawie raportu z przebiegu losowania wyników, jest równa lub wyższa niż 10 000 000 EUR, rozpoczyna się w terminach określonych w pkt . 1 i 2 powyżej i odbywa się w okresie 28 miesięcy od losowania, w którym stwierdzono wygraną.

W Eurojackpot każda wygrana I stopnia oraz wygrane II-XII stopnia, których wartość w euro jest równa lub wyższa niż 10 000 000 euro, wypłacane są w euro. Na żądanie grającego wypłata może zostać zrealizowana w złotych. Wypłata pozostałych wygranych realizowana jest w polskiej walucie.

Czytaj więcej
 1. Wypłata wygranych I i II stopnia rozpoczyna się w drugim dniu roboczym po upływie 7 dni, licząc od dnia następującego po dniu losowania i odbywa się w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania;
 2. Wypłata wygranych od III do XII stopnia rozpoczyna się po ustaleniu przez Totalizator Sportowy wysokości wygranych każdego stopnia i odbywa się w dniu losowania lub w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania;
 3. Wypłata jednostkowych wygranych, których wysokość w EUR ustalona na podstawie raportu z przebiegu losowania wyników, jest równa lub wyższa niż 10 000 000 EUR, rozpoczyna się w terminach określonych w pkt . 1 i 2 powyżej i odbywa się w okresie 28 miesięcy od losowania, w którym stwierdzono wygraną.

W Eurojackpot każda wygrana I stopnia oraz wygrane II-XII stopnia, których wartość w euro jest równa lub wyższa niż 10 000 000 euro, wypłacane są w euro. Na żądanie grającego wypłata może zostać zrealizowana w złotych. Wypłata pozostałych wygranych realizowana jest w polskiej walucie.

W okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.

Wypłata wygranej I stopnia w Ekstra Pensji składa się z pierwszej wypłaty w wysokości 5000 zł płatnej po zgłoszeniu się grającego oraz 239 wypłat po 5000 zł płatnych w kolejnych miesiącach kalendarzowych, licząc od następnego miesiąca po odebraniu pierwszej wypłaty, nie później niż ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu. Każda wypłata pomniejszana jest o należny podatek.

Czytaj więcej

W okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.

Wypłata wygranej I stopnia w Ekstra Pensji składa się z pierwszej wypłaty w wysokości 5000 zł płatnej po zgłoszeniu się grającego oraz 239 wypłat po 5000 zł płatnych w kolejnych miesiącach kalendarzowych, licząc od następnego miesiąca po odebraniu pierwszej wypłaty, nie później niż ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu. Każda wypłata pomniejszana jest o należny podatek.

W okresie do 60 dni liczonym od dnia losowania, a w przypadku wygranej I stopnia w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania.

W całym okresie trwania sprzedaży loterii oraz do 30 dni po jej zakończeniu.
Komunikaty dotyczące zakończenia loterii publikowane są na stronie www.LOTTO.pl .

W przypadku zgłoszenia się po wygraną po upływie terminu wskazanego w regulaminie gry, odbiór wygranej możliwy jest w trybie reklamacyjnym do 6 miesięcy od jej uzyskania, a w przypadku Zdrapek do 6 miesięcy od daty zakończenia sprzedaży danej Zdrapki (zgodnie z zapisami regulaminu danej gry/Zdrapki).

Wygrana w serwisie internetowym LOTTO oraz TOTAL CASINO

Jeżeli wygrana padła w „Gierkach” lub grach oferowanych za pośrednictwem Total Casino, trafia ona bezpośrednio na Twoje konto gracza i możesz ją przelać na swoje, określone w profilu gracza, konto bankowe. W przypadku wygranych powyżej 2280  złotych w pozostałych grach oferowanych w serwisie internetowym LOTTO należy zgłosić się do jednego z 17 oddziałów Totalizatora Sportowego wraz z aktualnym dowodem osobistym (paszport nie jest dokumentem honorowanym przy odbiorze wygranej).

Przed wizytą w kasie oddziału Totalizatora Sportowego należy upewnić się, że dane podane podczas rejestracji online, w szczególności numer rachunku bankowego podany do wypłaty wygranych i numer dowodu osobistego, są aktualne.

Czy muszę zapłacić podatek od wygranej?

Od każdej wygranej powyżej 2280 złotych należy zapłacić podatek wynoszący 10% wygranej kwoty. Dla Twojego komfortu jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Waluta

Wygrane wypłacane są w złotych. Nie dotyczy to gry Eurojackpot.

Jak chronione są dane osobowe
przy odbiorze wygranej?

Bezpieczeństwo danych osobowych graczy regulowane jest przez właściwe przepisy prawa. Zgodnie z art. 20 ust. 5 Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany prowadzić ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł, z kolei ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakazuje rejestrowanie danych osób, które wygrały minimum 15 000 euro. Poza upoważnionymi pracownikami Totalizatora Sportowego oraz uprawnionymi organami państwa – nikt nie ma dostępu do Twoich danych. Komfort i bezpieczeństwo graczy są dla nas wartością nadrzędną.

Totalizator Sportowy realizuje monopol państwa w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych, dbając o najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnej gry, w tym zapewnienie bezpieczeństwa danych pozyskanych od graczy. Totalizator Sportowy dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Ponadto potwierdzeniem zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa jest posiadanie przez Totalizator Sportowy certyfikatu PN-ISO/IEC 27001:2013 w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz certyfikatu WLA-SCS:2016 w zakresie standardów bezpieczeństwa i integralności gier i loterii. Totalizator Sportowy cyklicznie realizuje testy oraz przeprowadza oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych w celu zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i procesów przetwarzania oraz wykluczenia możliwości zagrożeń. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Totalizator Sportowy ma obowiązek przechowywania danych przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata (wydanie), następnie po upływie ustawowo określonego terminu dane są trwale usuwane.

Ochrona danych osobowych Klientów stanowi priorytet, Totalizator Sportowy zachowuje w tajemnicy wszystkie dane osób, które uzyskały wygrane i ujawnia je wyłącznie na podstawie przepisów prawa uprawnionym do tego organom.

Pierwsze kroki po odbiorze wygranej

Wskazówki

Zadbaj o właściwe zdeponowanie wygranej

Rekomendujemy odbiór wygranej w formie przelewu na rachunek bankowy. Dobrym rozwiązaniem jest podzielenie otrzymanej kwoty na kilka kont bankowych, dzięki czemu Twoje pieniądze będą lepiej zabezpieczone, na przykład przed kradzieżą ze strony hakerów. Wybierając bank oraz rodzaj umowy, zachowaj ostrożność – czytaj uważnie otrzymane dokumenty, sprawdź wysokość oprocentowania oraz opłat za prowadzenie konta, a także zasady jego utrzymania. 

1

Pomyśl czy (oraz komu) chcesz powiedzieć o wygranej

Rozmowa z bliskimi, którym ufasz, może pomóc, być inspiracją co do kierunku Twoich dalszych decyzji związanych z wygraną. To Ty decydujesz, czy chcesz podzielić się swoim szczęściem z innymi, czy zachować tę informację dla siebie. Pamiętaj jednak, że zbyt szerokie grono odbiorców może nieść za sobą ryzyko oszustwa, wyłudzenia czy kradzieży. Będąc pod wpływem silnych, pozytywnych emocji, mamy tendencję do dzielenia się nimi z całym światem – to normalna reakcja, dlatego zachowaj rozwagę i ostrożność, podejmując decyzję kogo i na jakich warunkach chcesz wpuścić do swojej nowej rzeczywistości.

2

Skorzystaj z pomocy psychologa lub terapeuty

Doświadczanie intensywnych emocji może być dla nas trudne, dlatego warto skorzystać z pomocy psychologa lub terapeuty. Pamiętaj: nie jest niczym niezwykłym, że osoby, które wygrały, odczuwają silną potrzebę wsparcia od innych. Jest to bowiem duża zmiana w życiu i może wywoływać stres. Mało kto wie, że nie tylko te trudne, nieprzyjemne wydarzenia życiowe, jak np. utrata pracy czy rozwód, wywołują silne emocje, ale także te, o których myślimy, że są budujące i dadzą nam szczęście. Jeśli potrzebujesz podzielić się z drugim człowiekiem tym, co czujesz, możesz porozmawiać z psychologiem lub terapeutą. Bądź spokojny o to, co powiesz – specjaliści, o których piszemy, są zobowiązani tajemnicą i kodeksem etyki zawodowej – wszystko, co usłyszą podczas spotkania, zostaje między rozmówcami.

3

Plan działań

1

Po przelaniu wygranych pieniędzy na konto (lub kilka kont) bankowe, warto pozostawić je tam do momentu, aż opadną emocje i będziesz w stanie racjonalnie zarządzać swoim budżetem.

2

Opracuj plan tego, co chcesz zrobić ze swoją wygraną. Dzięki temu możesz zapobiec pokusie wydawania pieniędzy w taki sposób, którego później możesz żałować. Pamiętaj, że Twoje decyzje w tym zakresie będą miały przełażenie na Twoją przyszłość. Dokonaj oceny swojej obecnej sytuacji finansowej.

1. krok — uwzględnij wartość wszystkiego, co posiadasz, czyli swoje aktywa, np.:
• nieruchomości
• samochody
• inwestycje
• oszczędności
• wygrane w grach lub loteriach

2. krok — dodaj wszystkie zobowiązania finansowe, jeśli takie posiadasz, np.:

• niespłacone kredyty hipoteczne
• niezapłacone salda kart kredytowych
• zakupy dokonane na raty
• pożyczki i kredyty konsumenckie
• inne zobowiązania finansowe

3. krok — odlicz sumę zobowiązań od sumy posiadanych aktywów.

Po odliczeniu sumy zobowiązań od sumy posiadanych aktywów, uzyskasz informację na temat wysokości środków, jakie pozostaną do Twojej dyspozycji. To dobry moment, by przystąpić do podejmowania dalszych decyzji związanych z zarządzaniem swoim świeżo powiększonym majątkiem osobistym.

Kto może mnie wspierać
w zarządzaniu pieniędzmi?

Nawet słynni milionerzy nie zarządzali całym swoim majątkiem osobiście. Mieli zespół doradców, którzy zajmowali się wszystkimi formalnościami od strony prawnej, inwestycyjnej czy podatkowej.

Masz wątpliwości, co warto zrobić z wygranymi pieniędzmi? Nie wahaj się skontaktować z doradcą finansowym, który zawodowo zajmuje się wspieraniem swoich klientów w racjonalnym zarządzaniu ich budżetem i inwestycjami.

Księgowy, prawnik, makler, pomogą Ci sprawnie gospodarować finansami, ale również zrozumieć i adekwatnie stosować przepisy prawa (w tym prawa podatkowego) tak, aby Twoje interesy były jak najlepiej chronione.

Poświęć trochę czasu i wybierz specjalistów, którzy mają duże doświadczenie i kompetencje w swoich obszarach, z którymi będziesz w stanie efektywnie współpracować.

Nie wiesz, na co przeznaczyć Twoją wygraną? Poniżej znajdziesz możliwe sposoby jej ulokowania:

spłata zobowiązań finansowych

zakup nieruchomości

dzielenie się pieniędzmi z rodziną i przyjaciółmi

wsparcie instytucji
charytatywnych

inwestycje

własna działalność
gospodarcza

odkładanie pieniędzy
na emeryturę

podróże

nowy samochód

remont, zakup mebli
i wyposażenia

odłożenie środków finansowych
na edukację dzieci lub wnuków

rozwój osobisty
(kursy, nauka języków, nowe umiejętności/uprawnienia)

Masz prawo nie wiedzieć, jak zarządzać tak dużą kwotą. Nie musisz wiedzieć, czy i jak ją zainwestować, ani o czym pamiętać, aby rozsądnie gospodarować tak wysokimi środkami.

Dobra decyzja, czyli jaka?

Priorytety

Dokonując wyborów, ważne jest ustalenie priorytetów, którymi będziesz się kierować przy podejmowaniu decyzji, na co chcesz przeznaczyć środki z wygranej. Rozważ, która z propozycji wydatków ma dla Ciebie większe znaczenie – nie tylko tu i teraz, lecz także w perspektywie kilku lat.

Zbuduj piramidę swoich potrzeb i zacznij od zaspokajania tych najważniejszych dla Ciebie. Znajdź równowagę pomiędzy nimi a tym, co oferuje świat i rynek, bowiem bardzo łatwo można ulec chwilowym zachciankom i kaprysom. Jeśli wydasz całość wygranej na zakup dużego domu, w przyszłości może Ci zabraknąć środków na komfortową emeryturę. Miej na uwadze, że wygrana ma służyć Twojemu długoterminowemu szczęściu, czego Totalizator Sportowy serdecznie Ci życzy!

Powodzenia!

Dobra decyzja, czyli jaka?

Priorytety

Dokonując wyborów, ważne jest ustalenie priorytetów, którymi będziesz się kierować przy podejmowaniu decyzji, na co chcesz przeznaczyć środki z wygranej. Rozważ, która z propozycji wydatków ma dla Ciebie większe znaczenie – nie tylko tu i teraz, lecz także w perspektywie kilku lat.

Zbuduj piramidę swoich potrzeb i zacznij od zaspokajania tych najważniejszych dla Ciebie. Znajdź równowagę pomiędzy nimi a tym, co oferuje świat i rynek, bowiem bardzo łatwo można ulec chwilowym zachciankom i kaprysom. Jeśli wydasz całość wygranej na zakup dużego domu, w przyszłości może Ci zabraknąć środków na komfortową emeryturę. Miej na uwadze, że wygrana ma służyć Twojemu długoterminowemu szczęściu, czego Totalizator Sportowy serdecznie Ci życzy!

Powodzenia!